Ζητούνται προϊσταμένη, νοσηλευτές-νοσηλεύτριες.

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο

Τηλέφωνο 21 1182 9879