Με την έγκριση προκήρυξης 32 μόνιμων θέσεων ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων (14 ΠαΓΝΗ ΚΑΙ 18 Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»), τα δυο νοσοκομεία θα ενισχυθούν σημαντικά.

Ακολουθούν παρακάτω οι θέσεις για κάθε νοσοκομείο αναλυτικά:

Πίνακας 1:  Κατανομή των 14 νέων μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού στο ΠαΓΝΗ.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 2
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ &

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ   14