Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.  Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξής του, δέχεται αιτήσεις για την πιο πάνω θέση εργασίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Άδεια Εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση

Για την παραπάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο

Email:  hr@evangelismos.com.cy  για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26848013.