Απαραίτητα προσόντα:

Αγάπη για την Τρίτη Ηλικία
Αγάπη για τον συνάνθρωπο
Ομαδικό πνεύμα
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Πιστοποιητικό υγείας
Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία
Άμεση διαθεσιμότητα

Βιογραφικό εδώ: https://gr.jooble.org