Σε απάντηση ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων με τίτλο «Άντρας πήγε για εξέταση αίματος και βγήκε … έγκυος», μετά από διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το αρμόδιο εργαστήριο του νοσοκομείου προκύπτει ότι:

Η συγκεκριμένη αναφορά είναι αποτέλεσμα παρερμηνείας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι στην πρώτη στήλη, ενώ στην διπλανή στήλη αναφέρονται τα φυσιολογικά επίπεδα για άνδρες και γυναίκες, καθώς και αυτά σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται μόνο από ιατρούς.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, σας ενημερώνουμε ότι σύντομα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και ηλεκτρονικά τα εργαστηριακά τους αποτελέσματα, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (e apotelesmata) της ιστοσελίδας του νοσοκομείου.