Από Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ζητούνται πρακτικοί νοσοκόμοι και β. νοσηλευτών
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8948494, 10:00-20:00