Η Ψυχιατρική Κλινική «Η Γαλήνη» στην Καβάλα ζητά νοσηλευτή βάρδιας με υποχρεώσεις νοσηλείας για προσωρινή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι., εμπειρία – προϋπηρεσία από Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Αίτηση εδώ: https://gr.jooble.org