Η εταιρία Mesogeios Νεφρολογικά Κέντρα αναζητά για άμεση πρόσληψη
στις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης στην Αττική
( Π. Φάληρο • Χαϊδάρι • Παλλήνη ) Nοσηλευτικό Προσωπικό

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής
Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή
Κοντινή απόσταση κατοικίας με Π. Φάληρο, Χαϊδάρι, Παλλήνη
ECDL

Αποστολή βιογραφικού: https://www.skywalker.gr