Υπερσύγχρονη Ιατρική Κλινική Δερματολογίας, Πλαστικής χειρουργικής και Μεταμόσχευσης Μαλλιών ζητεί Χειρουργικές Νοσηλεύτριες για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Προϋπηρεσία σε Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής ή Νοσοκομείο στο Τμήμα των Χειρουργείων Πλαστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυxίο Νοσηλευτικής (Μόνο απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Άριστη γνώση Αγγλικών Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα Ενθουσιασμός και πάθος για το γνωστικό αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και προϋπηρεσία σε lasers, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών και παροχών bonus (πλέον της διαρκούς εξέλιξης, μέσα από εκπαιδεύσεις και επαγγελματικά σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό), σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, με εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα (απαραίτητα με φωτογραφία) στο email της Κλινικής , επικοινωνία 09:00-21:00, , 09:00-22:00