Η Εταιρεία Centaurea Seniors Care στο Μαρούσι ζητά Νοσηλευτικό προσωπικό
Απαραίτητα προσόντα: Νοσηλευτική εμπειρία σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με ή χωρίς πτυχίο απαραίτητο

Συνθήκες εργασίας: πρότυπη νέα μονάδα Μαρούσι

Αρμοδιότητες: νοσηλευτής, βοηθός νοσηλευτή

Αίτηση στον σύνδεσμο: https://gr.jooble.org/desc/