Σε ιδιώτες γιατρούς μπορούν πλέον να απευθύνονται οι ανασφάλιστοι και να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις , όπως ορίζεται στο νέο νόμο για τον «Εκσυγχρονισμό και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα , στο άρθρο 104 του νέου νόμου ορίζεται ότι : «Οι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατροί́ έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα , θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας».

Η επίσκεψη , φυσικά στον ιδιώτη γιατρό δεν θα είναι δωρεάν και επίσης η εκτέλεση των εξετάσεων θα γίνεται στις δημοσιές μονάδες . Να σημειώσουμε ότι ο ιδιώτης οικογενειακός γιατρός (Παθολόγος, Γενικός Γιατρός και Παιδίατρος) θα μπορεί να δημιουργεί και ηλεκτρονικό φάκελο .

 healthweb