Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αττικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/03/2019-26/03/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
22420 22044

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9E%CE%93%CE%A5-%CE%9A%CE%9F6?inline=true