Καθήκοντα θέσης:

Να έχει καλές γνώσεις φλεβοκεντήσεων, αιμοληψιών και τοποθέτησης ουροκαθετήρων
Να γνωρίζει UV χορήγηση φαρμάκων
Να περιποιείται κατακλίσεις και να κάνει αλλαγές τραυμάτων
Να ελέγχει τη μηχανολογική κατάσταση των μέσων μεταφοράς του τμήματος
Προφίλ υποψηφίου:

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ι. ή 2ετούς) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Δίπλωμα οδήγησης μηχανής ( >125 cc)
Δεξιότητες υποψηφίου:

Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά εντός και εκτός κλινικής
Προσοχή στη λεπτομέρεια
Εμπειρία στους δρόμους της Αθήνας

Η κλινική προσφέρει:

Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Εκπαιδεύσεις στον τομέα εργασίας
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα και
αναφέροντας την κατηγορία διπλώματος που έχετε.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]