Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης, ο Όμιλος εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

επιθυμεί συνεργασία με

Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη

( κωδ. ΘΑΚΤ-0319)

με έδρα την Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής
  • Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής
  • Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα (επιθυμητή)
  • Άριστη γνώση αγγλικών (επιθυμητή)

Προσφέρονται :  

  • Ανταγωνιστική αμοιβή
  • Σύγχρονο, επαγγελματικό και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 

Aίτηση εδώ:

https://www.kariera.gr/apply/j2r4pk6hnftnm7s1mv8/unregistered?Job_DID=J2R4PK6HNFTNM7S1MV8