Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%9F%CE%9E%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%99-0%CE%A83?inline=true