Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αναζητά για την εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (μέλος του ομίλου) τον/την κατάλληλο/η:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/TΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών – Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα
Προσφέρονται:

Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή βιογραφικού εδώ: https://www.kariera.gr/apply/jcl67x5xnf4t5gqjyxq/unregistered?Job_DID=JCL67X5XNF4T5GQJYXQ