Σχεδόν ένας στους δύο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να ψάξει πληροφορίες σχετικά με προβλήματα υγείας που τον απασχολούν, για υπηρεσίες υγείας ή να αντλήσει συμβουλές για υγιεινή συμπεριφορά. Μάλιστα, το ποσοστό των Ελλήνων που αντλούν e-πληροφορίες υγείας, έχει πενταπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, από 10% το 2008 σε 47% το 2017. Τους ρυθμούς αυτούς ωστόσο δεν ακολουθεί η e-εξυπηρέτηση του συστήματος υγείας στη χώρα μας για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ελλάδα ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί ηλεκτρονικά μόνο με γιατρούς των μονάδων υγείας (πρώην ΠΕΔΥ), ενώ ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας των πολιτών δεν αποτελεί ακόμα πραγματικότητα αλλά αρχίζει σταδιακά να εφαρμόζεται, μαζί με τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος όμως δείχνει να εξελίσσεται σε φιάσκο παρά την επιμονή της κυβέρνησης.

Πρώτοι από το τέλος στη ψηφιοποίηση της υγείας

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία στην Ευρώπη (Health at a Glance: Europe 2018), η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ε.Ε. αναφορικά με τα «ηλεκτρονικά» ραντεβού με γιατρούς: μόλις το 2% των Ελλήνων έκλεισε μέσω Διαδικτύου ραντεβού με γιατρό το 2016 έναντι 13% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Στην τελευταία θέση είναι η Κύπρος (το ποσοστό είναι μηδενικό), ενώ στις πρώτες θέσεις είναι η Δανία (49%), η Φινλανδία (35%) και η Ισπανία (30%).

Πάντως, για τους Έλληνες, η αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.ά. βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στη λίστα με τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Τι δείχνουν τα στατιστικά

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι βασικές προτιμήσεις των «συνδεδεμένων με το Διαδίκτυο» πολιτών είναι οι πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες γενικά (89,4% όσων χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του 2018), η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (75,3%), η συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (73,4%), η μουσική, όπως web ραδιόφωνο, YouΤube κ.ά. (72%) και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (65,2%).

Σε όλη την Ευρώπη το παλιό πρότυπο των πολιτών να ακούν μόνο «ό,τι πει ο γιατρός» έχει πλέον κλυδωνιστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία στην Ευρώπη (Health at a Glance 2018 Europe), κατά μέσον όρο το 51% των κατοίκων των χωρών-μελών της Ε.Ε. αναζητεί πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο, ποσοστό που το 2007 ήταν κάτω από 30%.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στην Ολλανδία (71%), στη Φινλανδία (69%) και στο Λουξεμβούργο (65%), ενώ στον αντίποδα είναι η Ρουμανία, η Ιταλία (33%) και η Βουλγαρία (34%). Το ποσοστό των πολιτών της Ε.Ε. που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για την άντληση πληροφοριών υγείας εξαρτάται από την ηλικία (περίπου το 30% των ατόμων ηλικίας 65 έως 74 ετών, έναντι 55% των ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών), αλλά και το εισόδημα (40% των πιο «φτωχών» νοικοκυριών, έναντι 60% των πλούσιων).

 healthweb