Απαντώντας σε δημοσίευμα ιστοσελίδας, η οποία αναφέρεται σε λειτουργικά θέματα που αφορούν το ΠαΓΝΗ και το ΓΝ Βενιζέλειο, όπως Λίστα Χειρουργείου, στελέχωση, κλείσιμο ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία κ.α. o Διοικητής κ. Ιωάννης Τασσόπουλος αναφέρει: «Θα θέλαμε να επισημάνουμε εκ νέου ότι στον δημόσιο απολογισμό που έγινε το 2018 από την διοίκηση και τα υπηρεσιακά στελέχη των νοσοκομείων παρουσιάστηκαν όλα τα πεπραγμένα καθώς και οι ενέργειες ανάπτυξης και των δύο νοσοκομείων.

Η δημόσια λογοδοσία έγινε για πρώτη φορά και συνεχίζεται με στόχο να ενημερώσει τους φορείς, τους λειτουργούς υγείας και όλους τους πολίτες, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο, σε μια περίοδο που οι ανάγκες αυξάνονται στην αντιμετώπιση των οποίων η συμβολή όλων είναι καθοριστική. Οι καταστροφολογίες για τη δημιουργία εντυπώσεων προσβάλλει την καθημερινή προσφορά των 3000 ατόμων που απασχολούνται και στα δύο νοσοκομεία και δίνουν τη μάχη καθημερινά, αντιμετωπίζοντας πάνω από 850.000 περιστατικά ετησίως.
1. Με τον Ν.4368/2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πάνω από 1.500.000 συμπολίτες μας που λόγω της κρίσης είχαν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.
2. Σήμερα στο ΠαΓΝΗ λειτουργούν 245 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Από το 2016 έως σήμερα έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους 47 νέα τακτικά εξωτερικά ιατρεία αποτέλεσμα των προσλήψεων που έγιναν σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Αναλογικά αυξήθηκαν και στο ΓΝ Βενιζέλειο. Επίσης η εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως στο κλείσιμο των ραντεβού, στην αποστολή εξετάσεων κ.α. έχει βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών.
3. Όσον αφορά την έλλειψη ενδοκρινολόγων, το 2017 στο ΠαΓΝΗ υπηρετούσε ένας ιατρός επιμελητής και σήμερα υπηρετούν τρεις ιατροί επιμελητές κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ενδοκρινολογίας και ένα μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την ενδοκρινολογία. Αντίστοιχα ενισχύεται και το ΓΝ Βενιζέλειο.
4. Το ΠαΓΝΗ και το ΓΝ Βενιζέλειο εφαρμόζουν πλήρως την υφιστάμενη νομοθεσία προσλήψεων και η διοίκηση σε συνεργασία με την ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας εξαντλεί όλα τα περιθώρια στελέχωσης με προσωπικό, μόνιμο και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με παρατάσεις χρόνου εργασίας διαφόρων εργασιακών σχέσεων προσωπικού. Σημειώνουμε ότι πλέον κάθε αποχώρηση μόνιμου προσωπικού θα αναπληρώνεται άμεσα με μόνιμο προσωπικό από το 2019 με αναλογία 1 προς 1 και όχι περιμένοντας 5 αποχωρήσεις μονίμου προσωπικού για να προσληφθεί ένας όπως ίσχυε. Θα συνεχιστεί επίσης και η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό με συμβάσεις επικουρικού προσωπικού.
5. Όσον αφορά την Λίστα χειρουργείου, για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε ο θεσμός της Λίστας Χειρουργείου για την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας του συστήματος. Επαναξιολογείται. ο τρόπος λειτουργίας της καθώς και η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, πάντα προς όφελος των ασθενών και της προστασίας των δικαιωμάτων τους. Οι χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν και στα δύο νοσοκομεία το 2017 ήταν περισσότερες από το 2016 και αυτές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 (έως σήμερα), είναι περισσότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
6. Ιστορικά, για πρώτη φορά όλες οι κενές (9) οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του ΠαΓΝΗ καλύφθηκαν φέτος, τον Σεπτέμβριο του 2018.
Συνεχίζουμε στην ενίσχυση της λειτουργίας και των δύο νοσοκομείων, σε συνεργασία με την διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών του Υπουργείου Υγείας για τη πλήρη κάλυψη των αναγκών του πολίτη σε όλα τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ»