Ο νέος τίτλος της ειδικότητας είναι πλέον “Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός” και τίθεται θέμα νομιμότητας για τους γιατρούς που δεν έχουν αυτή την εξειδίκευση, αλλά μέχρι σήμερα ασκούσαν τη διαβητολογία.

Πρόκειται κυρίως για παθολόγους και παιδιάτρους που παρακολουθούν διαβητικούς ασθενείς, αλλά τυπικά δεν έχουν την ειδικότητα «Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός», όπως αυτή ορίστηκε από τις πρόσφατες αλλαγές στις ιατρικές ειδικότητες και τον τρόπο απόκτησής τους.

Η αρμόδια επιστημονική εταιρεία ενημερώνει πως «αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει γιατρός που να διαθέτει νόμιμα ειδικότητα ή εξειδίκευση με τον όρο διαβητολόγος, πλην των ειδικευμένων Ενδοκρινολόγων», και άρα υπάρχει ζήτημα μη νόμιμης χρήσης του τίτλου «διαβητολόγος».

Σύμφωνα με την Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών (ΑΡΣΙ), με αυτά τα δεδομένα, πολλοί παθολόγοι και παιδίατροι απειλούνται με νομικές και πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ οι ενδοκρινολόγοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας.

Η ΑΡΣΙ αφήνει αιχμές για «ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις» των ενδοκρινολόγων και αποκλεισμό των παθολόγων από την περίθαλψη διαβητικών ασθενών. Χαρακτηρίζει δε «παγκόσμια πρωτοτυπία» τη μετονομασία της συγκεκριμένης ειδικότητας και καλεί τους γιατρούς σε κινητοποιήσεις.

 onmed