Οι θερμιδικές ανάγκες ενός ατόμου είναι οι θερμίδες που χρειάζεται ένας άνθρωπος για τη διατήρηση του σώματος στη ζωή, την αύξηση του σώματος, και τη φυσική δραστηριότητα του ατόμου. Οι θερμίδες αυτές είναι το άθροισμα 3 παραγόντων:

Α) του Βασικού Μεταβολισμού.
Β) της Θερμογενετικής Επίδρασης της Τροφής.
Γ) της Φυσικής Δραστηριότητας του ατόμου.
Ως βασικός μεταβολισμός ορίζεται το ελάχιστο πόσο της ενέργειας που χρειάζεται για τη συντήρηση των βασικών λειτουργιών του οργανισμού στη ζωή, δηλαδή για την αναπνοή, τον κυτταρικό μεταβολισμό, την κυκλοφορία του αίματος, το γαστρεντερικό σωλήνα, των ενδοκρινών αδένων, τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος.
Εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες: την ηλικία, την σωματική κατασκευή (μεγάλη η μικρη), την κύηση, το σωματικό λίπος, τους ενδοκρινεις αδένες, τη διατροφική κατάσταση, τον ύπνο, το κλίμα, εμπύρετες καταστάσεις, πνευματική εργασία, συναισθηματική κατάσταση, φάρμακα.

Η Θερμογενετική Επίδραση της Τροφής καθορίζει την επίδραση της τροφής στο μεταβολισμό μετά τη λήψη τροφής. Αντιστοιχεί σε αύξηση 10 % περίπου του βασικού μεταβολισμού.
Οι Θερμίδες που χρειάζονται για τη φυσική δραστηριότητα του ατόμου, δηλαδή και την καθημερινή του εργασία και την οποιαδήποτε άλλη απασχόληση του (πχ άθληση), εξαρτώνται από τη διάρκεια και την ένταση της ασχολίας αυτής.

Ανάλογα με το είδος της απασχόλησης μπορεί να είναι ελαφριά, μέτρια, βαριά, η εξαιρετικά βαριά εργασία. Στις γυναίκες αντιστοιχεί στο 20-40 % του βασικού μεταβολισμού ενώ στους άντρες σε 30-50%.
Για να βρούμε λοιπόν πόσες θερμίδες χρειάζεται καθημερινά ένα άτομο για να συντηρήσει το βάρος του Αθροίζουμε της θερμίδες που αντιστοιχούν στο Βασικό Μεταβολισμό, της Θερμογενετικής Επίδρασης της Τροφής, και της Φυσικής Δραστηριότητας του ατόμου.

 

 

 

 

Ξενοκτιστάκης Χάρης

Διαιτολόγος