Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2013/121608/2018 – ΦΕΚ 3977/Β/13-9-2018 με τον Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων

Με την ΚΥΑ 2013/121608/2018 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτιση τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή τους.

Επιλέξιμες είναι οι:
– Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα,
– Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων,
– Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων,
– Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
– Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης φορείς, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα, με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες αρχές (τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορέα, καθώς και οι αριθμοί ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), των ζώων που διαχειρίστηκε ο φορέας το χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται χρηματοδότηση.

Η αίτηση κατατίθεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική :

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2013/121608/2018 – ΦΕΚ 3977/Β/13-9-2018
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2018.

e-nomothesia.gr
http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/hrimatodotiseis-stoys-dimoys-gia-ti-leitoyrgia-katafygion-adespoton-zoon-syntrofias