Είναι δύο διαφορετικές νοσολογικές οντότητες και αναφερόμαστε μαζί σε αυτές και αναλύουμε τι είναι η κάθε μία, για να αποφεύγεται από απλούς ανθρώπους η παρανόηση.

Ο ΠΛΕΙΟΚΥΣΤΙΚΟΣ νεφρός αποτελείται από πολλές κύστεις χωρίς λειτουργικό παρέγχυμα και κατ’ ακολουθία, χωρίς καμία λειτουργία. Πολλές φορές, το πρόβλημα διαγιγνώσκεται προγενετικά. Μετά τη γέννηση και σε ηλικία από 3 μηνών και πάνω, γίνεται ένα σπινθηρογράφημα νεφρών με DMSA, με το οποίο αποδεικνύεται η μηδενική λειτουργία του νεφρού. Σύμφωνα με στατιστικές, σε αυτές τις περιπτώσεις σε ποσοστό 5 – 10 % εξετάζεται η περίπτωση να υπάρχει κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση στην πλευρά του υγιούς νεφρού, γι΄ αυτό γίνεται και μια ανιούσα κυστεογραφία.

Σε ποσοστό 30-40% ο πλειοκυστικός νεφρός υποστρέφεται και κάποια στιγμή εξαφανίζεται. Επειδή στην περίπτωση που δεν υποστραφεί μπορεί να πάθει κακοήθη εξαλλαγή ή να κάνει υπέρταση, εμείς συμβουλεύουμε τους γονείς, για λόγους ασφαλείας, ο πλειοκυστικός νεφρός να αφαιρείται πάντα.

Διενεργούμε την επέμβαση λαπαροσκοπικά και χωρίς καμία επιβάρυνση για την κατάσταση του παιδιού. Η παραμονή στην κλινική, είναι 1 μέρα.

Ο ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΟΣ νεφρός έχει λειτουργία. Σε περίπτωση που από τη διάγνωση προκύπτει ότι είναι μια ή περισσότερες κύστεις, τότε εάν αυτές δεν δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία του νεφρού παραμένουν υπό παρακολούθηση. Σε περίπτωση πού από την παρακολούθηση προκύψει ότι είναι αναγκαία η επέμβαση, τότε οι κύστεις αφαιρούνται λαπαροσκοπικά, χωρίς καμία επιβάρυνση για το παιδί.

Κώστας Τσαχαλίνας

http://www.iator.gr/2018/07/04/pleiokystikos-polykystikos-nefros/