Ερευνητές του University of Southampton School of Medicine  έπειτα από εξέταση 3.500 ερευνών, εντόπισαν τέσσερις από αυτές, που έχουν σχέση πιθανόν ανάμεσα σε κατάθλιψη στη μέση ηλικία (με ή χωρίς άγχος) και μελλοντικής άνοιας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στηρίζουν άλλες που δείχνουν σχέση μεταξύ προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως άγχος και κατάθλιψη, και κινδύνου για νόσο του Alzheimer και άλλους τύπους άνοιας.

Όταν έλαβαν υπόψη επιπλέον παράγοντες κινδύνου για άνοια, όπως αγγειακή νόσος, ψυχικές διαταραχές και άλλες, οι 4 έρευνες έδειξαν σχέση μεταξύ άγχους και κινδύνου για άνοια μεταξύ των 30.000 συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχέση μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται με τις αντιδράσεις στο στρες που προκαλούνται από το άγχος. Απομένει να σιγουρευτούν για το αν η ανακούφιση του άγχους στη μέση ηλικία θα μπορούσε να εμποδίσει την κατοπινή εμφάνιση άνοιας.