Τα προβλήματα συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα με επιπτώσεις τόσο στις ανθρώπινες σχέσεις όσο στην παραγωγικότητα.

Ερευνες έδειξαν ότι το πρόβλημα της αγένειας αγγίζει το ποσοστό του 90% των ατόμων , τα οποία δηλώνουν ότι η αγένεια σε συνδυασμό με την απουσία καλών σχέσεων με τους συναδέλφους που εργάζονται μαζί τους, αποτελεί γι’ αυτούς ένα σοβαρό πρόβλημα.

Μικρά πράγματα που ενοχλούν αλλά που μπορεί να φαίνονται ανώδυνα αρχικά, έχουν τη δυνατότητα εάν επαναλαμβάνονται, να δημιουργήσουν μια κατάσταση εχθρικότητας και η αγένεια μπορεί εύκολα να πάρει και τη μορφή επιθετικότητας.

Οι συνέπειες που επακολουθούν βλάπτουν τα μέλη της ομάδας που έχουν τις διαφορές, το σύνολο της ομάδας, και την παραγωγικότητα συνόλου των εργαζομένων.

Ο ρόλος του ατόμου που έχει ηγετική θέση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο, όπως για παράδειγμα ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής, παίζει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο καταστάσεων που προκύπτουν από κακή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, καθώς θα πρέπει ο ίδιος να δίνει το παράδειγμα της σωστής συμπεριφοράς, με σεβασμό προς όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα της θέσεως που έχουν σε μια επιχείρηση.

Επιβάλλεται να βρει τρόπο για πρέπει να δείξει ότι δεν είναι αποδεκτή μια συμπεριφορά ή σχόλια που δείχνουν ασέβεια και έλλειψη εκτίμησης προς τους άλλους.

Μικρά πράγματα όπως ένα χαμόγελο, ένα ευγενικό σχόλιο, η προνοητικότητα, οι καλοί ήπιοι τρόποι και ο τόνος της φωνής μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα.

Είναι εξίσου σημαντικό σε μια ομάδα εργασίας να προσέχουμε τα λόγια μας. Πρέπει να αποφεύγεται ο σαρκασμός, η ειρωνεία, τα επιθετικά πειράγματα και οι άστοχες παρατηρήσεις.

Δεν είναι σωστό να γίνονται σχόλια απουσία συναδέλφων διότι εκτός του ότι καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια, αυτό μπορεί να δημιουργήσει νέες απρόβλεπτες επιπλοκές και ένταση στην ομάδα εργασίας.

Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι τα αρνητικά σχόλια πίσω από την πλάτη τους, η μείωση του έργου που προσφέρουν, η αμφισβήτηση του επιπέδου γνώσεών τους, της θέσης, του επαγγελματισμού και του κύρους τους.

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα, καθώς η επιθετική συμπεριφορά εναντίον ενός μέλους της εργασιακής ομάδας από άλλον ή άλλους, είναι απώλεια ενέργειας και αποτελεσματικότητας.

Το άτομο που υφίσταται την επίθεση μπορεί να αντιδράσει είτε ενεργητικά είτε παθητικά αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά.

Σε περιπτώσεις που οι καταστάσεις ξεφεύγουν από τα φυσιολογικά όρια των αναμενόμενων ανθρωπίνων αλληλοεπιδράσεων και όπου οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται απειλούν την εύρυθμη λειτουργία της εργασιακής ομάδας ή ακόμη και τη καλή ψυχολογική κατάσταση ενός ή περισσότερων μελών της ομάδας, είναι σημαντικό να ζητηθεί βοήθεια από ειδικούς στα θέματα αυτά.

Η ανοικτή συζήτηση μέσα στην ομάδα κάτω από καλές ήρεμες συνθήκες, η εποικοδομητική παρέμβαση άλλων ανώτερων στελεχών μιας εταιρείας ή εργασιακού συνόλου μπορούν να βοηθήσουν.

Η εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός και η ευγένεια προς τους συναδέλφους δημιουργούν μια κατάλληλη ατμόσφαιρα για την καλύτερη δυνατή μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της εργασιακής ομάδας.