Ενώ στην Ευρώπη και πιο χαρακτηριστικά στην Γαλλία, Ολλανδία και αλλού, το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής έχει μπει στα σχολεία, αντίθετα στην Ελλάδα όπως και στην Τουρκία είναι ανύπαρκτο!

Θέματα που απασχολούν τους μαθητές από την παιδική ηλικία πρέπει δίχως άλλο να συζητιούνται στην τάξη από ειδικό παιδαγωγό!

Οι καλύτερες ηλικίες για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι οι ηλικίες από 8-12 ετών και κατόπιν στην εφηβεία.

Τα κορίτσια ενδιαφέρονται να μάθουν για το τι συμβαίνει με το σώμα τους (έμμηνος ρύση, εγκυμοσύνη κλπ), τα δε αγόρια για τον ρόλο τους στην διαδικασία της αναπαραγωγής, της γέννησης ενός παιδιού, την προφύλαξη.

Οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται από σωστά ενημερωμένο και υπεύθυνο άτομο. Ο διδάσκοντας πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μαθητών ούτως ώστε να μην προστρέξουν τα παιδιά σε άλλες πηγές πληροφόρησης (διαδίκτυο, φίλους, κλπ.), που ίσως πάρουν εσφαλμένες απαντήσεις.

Κι όμως! Σ’ αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα αντιτάσσονται γονείς και εκκλησία. Ο άκρατος Μεσαιωνισμός της εποχής μας!  Βιβλίο που εκδόθηκε προ ολίγων ετών περί σεξουαλικής αγωγής, δεν έφτασε ποτέ στα χέρια των μαθητών!

Λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης, οι έφηβοι αγνοούν βασικές πληροφορίες γύρω από ένα τόσο σημαντικό θέμα υγείας. Στην Ελλάδα δηλώνεται μεγάλο ποσοστό εκτρώσεων τον χρόνο, από τις οποίες το 10% γίνεται από έφηβες 14-17 ετών και το 50% των εφήβων δεν έχουν αναφέρει το γεγονός αυτό στους γονείς τους!  Οι τρόποι προφύλαξης (προφυλακτικά, αντισυλληπτικά χάπια), πρέπει να γίνονται γνωστά στους εφήβους καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών!  Οι νέοι οφείλουν να γνωρίζουν για να μπορούν να προστατεύσουν την σωματική αλλά και την ψυχική τους υγεία.

Απαραίτητο λοιπόν το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής! Οι έφηβοι, τα παιδιά μας, έχοντας πάρει σωστές βάσεις και σωστή πληροφόρηση μέσα από το σχολείο, θα βγουν στην κοινωνία έτοιμοι και την ερωτική πράξη να χαρούν και τον εαυτό τους να προστατεύσουν.

 

 

 

 

Ρίτσα Βλάχου

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός