Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σύνδρομο Down, μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων αναψυχής, υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία «DS-Leisure». Επιδίωξη του προγράμματος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων που αφορούν τις στάσεις του σώματος, τις δεξιότητες και τις γνώσεις γύρω από την καθημερινότητα των ατόμων με σύνδρομο Down.

Το πρόγραμμα απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα με σύνδρομο Down, αλλά και στις οικογένειές τους και σε όσους επαγγελματίες και εθελοντές ενδιαφέρονται για την εφαρμογή του. Σε όλη τη διάρκεια του έργου (από την έναρξη λειτουργίας του έως τον Σεπτέμβριο του 2019), η ευρωπαϊκή κοινοπραξία «DS-Leisure» θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό, πρακτικές εμπειρίας και μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης. Περίπου 120 άτομα με σύνδρομο Down, οι οικογένειές τους, κοινωνικοί λειτουργοί και 40 επαγγελματίες ψυχολόγοι θα εκπαιδευτούν και θα συμμετάσχουν στην επικύρωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

«Ιδιαιτερότητα του προγράμματος είναι ότι θα προσπαθήσει να συλλέξει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα μετατρέψει σε ψηφιακές μορφές, ώστε να είναι διαθέσιμο, προκειμένου να δείξει και στα ίδια τα άτομα, σε συγγενείς τους και σε όσους τους φροντίζουν, τους περιθάλπουν και τους εκπαιδεύουν, τι είδους καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία με την αναψυχή τους μπορούν να εφαρμοστούν» διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος στην Ελλάδα, αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης, αναφέροντας παράλληλα ότι στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Η κοινοπραξία αποτελείται από ειδικούς στην ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες από το ΑΠΘ, από ειδικούς καθημερινών δραστηριοτήτων αναψυχής από το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία, καθώς και από τέσσερις ΜΚΟ από τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Τουρκία, που εργάζονται στον τομέα που αφορά άτομα με σύνδρομο Down.

Το «DS-Leisure» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, Βασική δράση 2 ? Στρατηγικές Συνεργασίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, στις 29-30 Οκτωβρίου 2017, με στόχο την καταγραφή δράσεων ελεύθερου χρόνου αναψυχής των ατόμων με σύνδρομο Down. Διερευνήθηκαν θέματα σχετικά με την προσαρμογή του προγράμματος κατάρτισης, τις πτυχές της δομής, το θεωρητικό υπόβαθρο, τις πρακτικές δραστηριότητας και την πλατφόρμα εικονικής εκπαίδευσης. Στη συνάντηση συμμετείχαν δύο άτομα από κάθε μέλος της κοινοπραξίας.

https://www.amna.gr/health/article/223424/Europaiko-programma-gia-ti-beltiosi-tis-poiotitas-zois-ton-atomon-me-sundromo-Down