Άρχισε η λειτουργία της Μονάδας Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιαγγειακών Παθήσεων, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Η Μονάδα απευθύνεται σε ασθενείς αλλά και τις οικογένειές των ασθενών, με κληρονομικά και σπάνια νοσήματα της καρδιάς, σε οικογένειες με ιστορικό αιφνιδίου θανάτου σε κάποιον συγγενή τους, καθώς και σε αθλητές και νέους με συμπτώματα ή αδιευκρίνιστα καρδιολογικά προβλήματα.

Η Μονάδα θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με τις λοιπές δομές του νοσοκομείου. Την γενετική, την παιδοκαρδιολογία, την επεμβατική καρδιολογία, την ηλεκτροφυσιολογία, την καρδιακή ανεπάρκεια, την καρδιοχειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις.