Η ρήξη του μηνίσκου του γόνατος αποτελεί μια από τις συχνότερες κακώσεις στους αθλητές αλλά όχι μόνο σ’ αυτούς. Οι μηνίσκοι είναι ινοχόνδρινες ανθεκτικές κατασκευές που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμβιομηχανική της άρθρωσης του γόνατος. Λειτουργούν ως μηχανικός σύνδεσμος που επιτρέπει την καλύτερη κατανομή των φορτίων στις αρθρικές επιφάνειες του μηρού και της κνήμης, απορροφά τους κραδασμούς που ασκούνται σε αυτές και επιπλέον συμβάλει στη σταθερότητα του γόνατος. Το 60% των φορτίων της άρθρωσης περνά δια μέσω των μηνίσκων.

Αίτια

Οι μηνίσκοι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς καθώς και τις εκφυλιστικές διεργασίες. Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν ρήξη του μηνίσκου είναι:
• ακραίες κινήσεις όπως στροφές του γόνατος με σταθεροποιημένο το πέλμα
• πολύ μεγάλη κάμψη της άρθρωσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη δημιουργώντας μικρές ή μεγάλες ρήξεις.
• άμεση κάκωση (χτύπημα)

Συμπτωματολογία

Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει:

• ελαφρύ έως έντονο πόνο άμεσα ο οποίος μπορεί να υποχωρήσει με το πέρας των ημερών σε περιπτώσεις μικρής ρήξης,
• οίδημα του γόνατος το οποίο εμφανίζεται συνήθως μετά από 12-24 ώρες
• εμπλοκή της άρθρωσης σε κάμψη σε περιπτώσεις μεγάλης ρήξης.
• αίσθημα αστάθειας της άρθρωσης
• απώλεια του πλήρους εύρους της κίνησης

Ο τραυματισμένος μηνίσκος αποτελεί ουσιαστικά ένα ενδαρθρικό ξένο σώμα που αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως θα προκαλέσει βλάβες στους αρθρικούς χόνδρους δηλαδή πρόωρη οστεοαρθρίτιδα.

Μετά τον τραυματισμό πρέπει να σταματήσει κάθε δραστηριότητα να τοποθετηθεί πάγος πέριξ της πάσχουσας άρθρωσης.
Η επίσκεψη στον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό ώστε με τη κλινική εξέταση καθώς και με τον παρακλινικό έλεγχο (ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία), να καθοριστεί το είδος της κάκωσης και να σχεδιαστεί το θεραπευτικό πλάνο.

Συντηρητική θεραπεία 

Το πώς ο εξειδικευμένος Ορθροπαιδικός χειρουργός θα αντιμετωπίσει τη κάκωση του μηνίσκου εξαρτάται από τον τύπο της ρήξης, το μέγεθος καθώς και τη περιοχή.
Το έξω τριτημόριο του μηνίσκου διαθέτει πλούσια αιμάτωση το οποίο σημαίνει και μεγάλο δυναμικό επούλωσης (αρθροσκοπική συρραφή του μηνίσκου). Η επιμήκης ρήξη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Αντίθετως τα δύο κεντρικότερα τριτημόρια του μηνίσκου δεν διαθέτουν καθόλου αιμάτωση άρα δεν διαθέτουν και επουλωτική δυνατότητα. Τα τμήματα αυτά δεν δύναται να συρραφούν και συνήθως αφαιρούνται.
Αν η ρήξη του μηνίσκου είναι πολύ μικρή και υπάρχει σαφής υποχώρηση των συμπτωμάτων (πόνος, οίδημα) τότε αντιμετωπίζεται με συντηρητική αγωγή η οποία περιλαμβάνει:

• Ανάπαυση
• Παγοθεραπεία διάρκειας 10 λεπτών πολλές φορές την ημέρα
• Φυσικοθεραπεία η οποία έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των μυικών ομάδων του γόνατος καθώς και την αποκατάσταση του πλήρες εύρους κίνησης.
• αντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή αν υπάρχει ειδικός λόγος

Χειρουργική αντιμετώπιση-Θεραπεία: Αρθροσκοπική αντιμετώπιση 

Τα προηγούμενα χρόνια ως και σήμερα στις ρήξεις των μηνίσκων η μερική ή η υφολική μηνισκεκτομή αποτελούσε τη μόνη λύση. Η αφαίρεση όμως τμήματος του μηνίσκου αποτελεί ουσιαστικά αφαίρεση ενός σημαντικού παράγοντα προστασίας του αρθρικού χόνδρου προκαλώντας πρόωρη φθορά αυτού για δύο λόγους:

• δημιουργείται ανάπτυξη μεγάλων εστιακών δυνάμεων μεταξύ των χόνδρων μηρού και κνήμης στο σημείο του ελλείμματος του μηνίσκου και
• αναπτύσσεται μεγαλύτερη και παράδοξη μετακίνηση των οστών μεταξύ τους.

Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας των συνθετικών μοσχευμάτων καθώς και η τελειοποίηση των αρθροσκοπικών τεχνικών και εργαλείων, έδωσε την ευκαιρία σήμερα στους εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς να διενεργούν μεταμοσχεύσεις μηνίσκων (συνθετικών ή αλλομοσχευμάτων) αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό το έλλειμμα που αφήνει η εκτομή του μηνίσκου αποφεύγοντας τη πρόωρη φθορά και την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας.

Οι ρήξεις των μηνίσκων αντιμετωπίζονται:

• με συρραφή και διατήρηση του αποσπασθέντος τμήματος (εάν το τμήμα διατηρείται σε καλή κατάσταση), όπου αυτό είναι δυνατό και αποτελεί την ιδανική λύση και αντιμετώπιση,
• μερική ή υφολική μηνισκεκτομή δηλαδή αφαίρεση του σπασμένου τμήματος και ομαλοποίηση των εναπομεινάντων χειλέων.
• μεταμόσχευση μηνίσκου από πτωματικό δότη (αλλομόσχευμα)
• μεταμόσχευση συνθετικού μηνίσκου. Ο συνθετικός μηνίσκος αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και της Ορθοπαιδικής χειρουργικής των Αθλητικών Κακώσεων παγκοσμίως και ουσιαστικά αποτελεί το ικρίωμα πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί ο νέος μηνίσκος του ασθενούς.

Αρθροσκοπική μηνισκεκτομή

Η αρθροσκοπική μηνισκεκτομή έχει ένδειξη σε ασθενείς με ρήξη του μηνίσκου και πόνο στο γόνατο καθώς και μηχανικά συμπτώματα όπως εμπλοκή και αστάθεια της άρθρωσης. Αρχικά γίνεται αξιολόγηση για το κατά πόσο είναι δυνατή η συρραφή του μηνίσκου. Πολλές φορές λόγο της φύσης της ρήξης η συρραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το σπασμένο τμήμα αφαιρείται προσεχτικά και το εναπομείναν τμήμα ομαλοποιείται δημιουργώντας ένα φυσιολογικό υπόστρωμα κίνησης της άρθρωσης.

Συρραφή του μηνίσκου

Σε πολλές περιπτώσεις η συρραφή του μηνίσκου αποτελεί την ιδανική λύση για τον ασθενή, επιτρέποντας την επούλωση του και ουσιαστικά την οριστική θεραπεία του.
Η εξέλιξη των αρθροσκοπικών τεχνικών και των υλικών επιτρέπουν σήμερα στον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό να συρράψει του μηνίσκους με διαφόρους τρόπους ανάλογα το είδος της ρήξης καθώς και την ανατομική τους περιοχή.

Μεταμόσχευση μηνίσκου (άλλο μόσχευμα)

Η μεταμόσχευση του μηνίσκου αποτελεί μια εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση που εφαρμόζεται παγκοσμίως σε ειδικά κέντρα. Η λήψη του μοσχεύματος γίνεται από πτωματικό δότη και αφού δεχθεί την κατάλληλη επεξεργασία και ειδικούς ελέγχους μπορεί να μεταμοσχευθεί σε άτομο με προηγηθείσα υφολική αφαίρεση του δικού του μηνίσκου.

Τα κριτήρια για να γίνει μεταμόσχευση μηνίσκου περιλαμβάνουν:
• επίμονο άλγος κατά την κίνηση του γόνατος
• απώλεια περισσότερο του μισού μηνίσκου από προηγηθείσα αρθροσκοπική μηνισκεκτομή
• αδυναμία συρραφής του μηνίσκου λόγω μεγάλης καταστροφής του
• ο αρθρικός χόνδρος της άρθρωσης να μην έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό
(εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα αποτελεί αντένδειξη για μεταμόσχευση)
• ασθενής δραστήριος ηλικίας κάτω των 55 ετών
• ασθενής κανονικού σωματικού βάρους

Η ύπαρξη σωστής ευθυγράμμισης του σκέλους καθώς και η ακεραιότητα των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία της επέμβασης. Σε περίπτωση συνοδών κακώσεων π.χ. ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου γίνεται ταυτόχρονη πλαστική αυτού.
Η κλινική εξέταση του ασθενούς που θα διενεργήσει ο Ορθοπαιδικός, ο ακτινολογικός έλεγχος καθώς και ο έλεγχος της άρθρωσης με μαγνητική τομογραφία θα καθορίσουν και το θεραπευτικό πλάνο.
Ο στόχος της μεταμόσχευσης του μηνίσκου αποτελεί η ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο καθώς και η προστασία από τις εμβιομηχανικές συνέπειες της έλλειψης του μηνίσκου (πρόωρη οστεοαρθροπάθεια).

Μεταμόσχευση συνθετικού μηνίσκου

Μετά από μακροχρόνια έρευνα και με τη συνεργασία κορυφαίων ειδικών, δημιουργήθηκε το συνθετικό ικρίωμα του μηνίσκου που αποτελεί το επόμενο βήμα στη χειρουργική του γόνατος. Ο συνθετικός μηνίσκος αποτελείται από ένα συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές που με την ειδική κυψελοειδή διάταξη του, επιτρέπει την εισροή αίματος στο εσωτερικό του παρέχοντας θέσεις για την ανάπτυξη νέων κυττάρων δημιουργώντας προϋποθέσεις επουλωτικής διεργασίας και δημιουργία νέου μηνισκικού ιστού.

Μετά την αφαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος του μηνίσκου τοποθετείται με απόλυτη ακρίβεια το συνθετικό ικρίωμα και συρράπτεται με ειδικές τεχνικές. Με το πέρας του χρόνου νέος ιστός αναπτύσσεται δια μέσω του ικριώματος αντικαθιστώντας το σταδιακά. Το ικρίωμα απορροφάται από τον οργανισμό και στη θέση του πια υπάρχει νέος μηνίσκος.

Τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η διαδικασία αυτή είναι:

• φυσιολογικό εύρος κίνησης της άρθρωσης
• κίνηση της άρθρωσης δίχως πόνο
• αποφυγή ανάπτυξης πρόωρης οστεοαρθρίτιδας

Κλινικές μελέτες στους ανθρώπους ανέδειξαν βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς επίσης και επαναφορά τους στην προ του τραυματισμού κατάσταση της υγείας του γόνατός τους.

 

 

 

 

Γεώργιος Δ. Γκουδέλης MD.Ph.D.
Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείς στην Αρθροσκοπική Χειρουργική και την Ορθοπαιδική Αθλητιατρική Ενηλίκων και Παίδων, Heidelberg Germany