Η διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης έχει πολύ καλές επιδράσεις στον ψυχικό κόσμο. Όταν όμως η ποιότητα και το είδος των σχέσεων δεν είναι το επιθυμητό, αναπόφευκτα κάποια στιγμή επέρχεται ο χωρισμός ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με οδυνηρές συνέπειες για την ψυχή.

Οι επιδράσεις της ποιότητας και του είδους των σχέσεων και του χωρισμού στην ψυχική υγεία των ανδρών και γυναικών, εξετάστηκαν από γιατρούς του πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι γιατροί συνέλεγαν πάνω σε ετήσια βάση στοιχεία από 2.127 άνδρες και 2.303 γυναίκες ηλικίας κάτω των 65 ετών. Μεταξύ άλλων εξεταζόταν το είδος και η κατάστασης της σχέσης τους, η κατάσταση της ψυχικής τους υγείας και το κατά πόσο υπήρχαν συμπτώματα κατάθλιψης, ανησυχίας ή άγχους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν τα ακόλουθα:
Οι σχέσεις που διαρκούσαν στο χρόνο και οι οποίες ήσαν οι πρώτες για τους δύο στο ζευγάρι, συσχετίζονταν με καλύτερη ψυχική υγεία. Στα ζευγάρια αυτά το άγχος και η κατάθλιψη ήσαν σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλους που χώριζαν

Οι χωρισμοί συσχετίζονταν με φτωχότερη κατάσταση της ψυχικής υγείας παρά το γεγονός ότι η επαναδημιουργία νέων σχέσεων αντέστρεφε ως ένα σημείο την κατάσταση αυτή

Στις περιπτώσεις που οι δύο στο ζευγάρι ζούσαν μαζί χωρίς να είναι παντρεμένοι, φάνηκε ότι αυτό ήταν καλύτερο για την ψυχική υγεία του άνδρα. Όταν υπήρχε γάμος στο ζευγάρι, τότε αυτό αποδεικνυόταν καλύτερο για την ψυχική υγεία της γυναίκας. Αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες εκτιμούν περισσότερο την ασφάλεια που δίνει ο γάμος

Οι αρνητικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία ήταν τόσο πιο έντονες όσο πιο πρόσφατα είχε συμβεί ο χωρισμός στο ζευγάρι

Οι γυναίκες φάνηκε ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν από τις αρνητικές συνέπειες του χωρισμού σε σύγκριση με τους άνδρες.

Επίσης φάνηκε ότι οι γυναίκες επηρεάζονταν περισσότερο από πολλαπλές αλλαγές σχέσεων. Σε όσο περισσότερες νέες σχέσεις εμπλέκονταν τόσο πιο δύσκολο ήταν να ανακάμψουν από τα ψυχικά προβλήματα που παρέμεναν από προηγούμενους χωρισμούς

Οι γυναίκες που έμεναν μόνες τους είχαν καλή ψυχική υγεία σε σύγκριση με άλλες γυναίκες. Το ίδιο όμως δεν παρατηρήθηκε για τους άνδρες που έμεναν χωρίς σχέση σε σύγκριση με άνδρες που είχαν σχέση είτε σε γάμο είτε όταν συζούσαν με μια γυναίκα, καθώς και ότι οι γυναίκες οι οποίες έμεναν μόνες τους είχαν καλύτερη ψυχική υγεία σε σύγκριση με γυναίκες που χώριζαν από κάποιον

Ο χρόνος ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανακούφιση από τον ψυχικό πόνο που είχαν οι άντρες μετά από ένα χωρισμό.

Αντίθετα στις γυναίκες ο χρόνος δεν φάνηκε να βοηθά στην επούλωση των ψυχικών τραυματισμών που δημιουργήθηκαν μετά από ένα χωρισμό.
Η σημασία της έρευνας αυτής έγκειται στο ότι μας επιτρέπει να δούμε καλύτερα το τι συμβαίνει στον ψυχικό κόσμο των ατόμων που ζουν μαζί, που είναι παντρεμένοι και κυρίως όταν υπάρχουν χωρισμοί μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη.

Διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνονται περισσότερες και καλύτερες προσπάθειες για την διάσωση δεσμών στα ζευγάρια παρά εύκολα να καταδικάζονται οδηγώντας έτσι σε χωρισμούς.

Ας μην ξεχνούμε το γεγονός ότι πολλές έρευνες έδειξαν, ότι ο γάμος επιδρά θετικά στην υγεία γενικά. Μάλιστα ορισμένοι ερευνητές συσχέτισαν τον καλό γάμο με αυξημένη διάρκεια ζωής και όχι μόνο καλύτερη ψυχική υγεία, αλλά και καλύτερη σωματική υγεία.

Φυσικά όταν αποδειχθεί πλέον μετά από σοβαρές προσπάθειες ότι μια σχέση δεν λειτουργεί καλά και μάλιστα όταν υπάρχουν στοιχεία οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, τότε σίγουρα είναι καλύτερα ο δεσμός αυτός να πάρει ένα τέλος.