Ορισμοί:

Prevalence: Το ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει από συγκεκριμένη νόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (δηλ αρ.περιστατικών/πληθυσμό, π.χ 2 ασθ. / 100 άτομα)
Incidence Rate: Το ποσοστό του πληθυσμού που αναπτύσσει συγκεκριμένη νόσο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (δηλ αρ. περιστατικών/πληθυσμό*χρόνο, π.χ 2 ασθ. / 100 άτομα / έτος)

Risk (Cumulative Incidence): Η πιθανότητα να αναπτύξει ένα άτομο μια συγκεκριμένη νόσο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (δηλ (αρ.περιστατικών/πληθυσμό*χρόνο)*χρόνο, π.χ (2 ασθ. / 100 ατομα / έτος)* 10έτη)

Η ευαισθησία και ειδικότητα περιγράφουν την ακρίβεια μιας εξέτασης.

Η ευαισθησία υπολογίζει το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών και η ειδικότητα το ποσοστό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων όταν ελέγχεται μεγάλος αριθμός θετικών και αρνητικών δειγμάτων.
Η θετική προγνωστική αξία εκφράζει την πιθανότητα ένα άτομο με θετική εξέταση να νοσεί ενώ η αρνητική προγνωστική αξία εκφράζει την πιθανότητα ένα άτομο με αρνητική εξέταση να μη νοσεί. Η θετική προγνωστική αξία δεν εξαρτάται μόνο από από την ακρίβεια της εξέτασης αλλά και από την συχνότητα (prevalence) της νόσου.

Επικεντρώστε στους ορισμούς ευαισθησία και ειδικότητα!

ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΛΑΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ.

Συμβουλεύεστε πάντα τον ιατρό σας!!!!

 

 

 

 

Αθανάσιος Κρουστάλης

Ειδικός Παθολόγος –  Ιατρείο διαβήτη -Παχυσαρκίας και μεταβολικών παθήσεων