Πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αν το συναίσθημα που νιώθουμε, ή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εντάσσεται στα πλαίσια της ψυχικής διαταραχής ή είναι μια παροδική κατάσταση για την οποία δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τέσσερις ψυχικές καταστάσεις, μέσω των οποίων θα αντιληφθούμε που ανήκουμε, είτε εμείς, είτε δικά μας πρόσωπα. Είναι όμως απαραίτητο, η διάγνωση να γίνει και από ειδικό ψυχικής υγείας.

1) Κατάσταση ψυχικής ευεξίας: Βρισκόμαστε όταν έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας σε ικανοποιητικό βαθμό και νιώθουμε ισορροπία, ηρεμία και γαλήνη.

2) Κατάσταση ψυχικής ενόχλησης: Βρισκόμαστε όταν βιώνουμε ψυχική οδύνη και νιώθουμε ένταση, απογοήτευση, επιθετικότητα, λύπη. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες σε διάφορους τομείς της ζωής μας.

3) Κατάσταση ψυχικής διαταραχής: Η ενόχληση γίνεται διαταραχή, όταν ο παρατεινόμενος έντονος πόνος συνοδεύεται από νοητικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς και δυσλειτουργία στην καθημερινότητα μας. Μπορεί να είναι προσωρινή αν θεραπευτεί έγκαιρα.Επιπλέον θα πρέπει να θυμόμαστε ότι για να χαρακτηριστεί μια κατάσταση ως ψυχική διαταραχή πρέπει να τη βιώνουμε σε διάρκεια από 3 μήνες και άνω.

4) Κατάσταση παγιωμένης ψυχικής διαταραχής: όταν η διαταραχή γίνεται χρόνια. Αρκετές φορές αυτό συμβαίνει επειδή, η διαταραχή δεν αποτελεί αντικείμενο σωστής φροντίδας, ή επειδή οι καταστάσεις που την έχουν προκαλέσει διαρκούν πολύ μέσα στο χρόνο.

Καπετανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος
Συμβουλευτική σχέσεων, οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική εφήβων.