Πολλές φορές λέμε «σ’ αγαπώ», αβίαστα και ορμώμενοι από την παρόρμηση της στιγμής. Η αγάπη όμως, είναι μια πολυσύνθετη έννοια και είναι σύνηθες το φαινόμενο να μπερδεύουμε το συναίσθημα της αγάπης με άλλα συναισθήματα ή σκέψεις.

Αγάπη δεν είναι:

Ο έρωτας μετά από μια ερωτική απογοήτευση. Πολλές φορές, μετά από μια ερωτική απογοήτευση και έχοντας ακόμα νωπά τα σημάδια της προηγούμενης σχέσης πάνω μας, επιλέγουμε να κάνουμε μια άλλη σχέση για να ξεπεράσουμε την προηγούμενη. Όχι μόνο αυτό αλλά έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ερωτευτήκαμε κιόλας, με σκοπό να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε προχωρήσει τη ζωή μας. Η σχέση αυτή σπάνια βασίζεται στην αγάπη και απλά τονώνει την αυτοπεποίθηση μας και εξυπηρετεί ανάγκες του πληγωμένου μας εγωισμού.

Η ερωτική έλξη/πόθος
Πολλές φορές ο πόθος συνδέεται με την αγάπη, ενώ το σωματικό πάθος σχετίζεται με χημικές ουσίες που δημιουργούν τη σπίθα του ερωτικού πάθους. Η έλξη μοιάζει μοιραία και ο σύντροφος στην ουσία παγιδευμένος στην σεξουαλική του ένταση, δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του άλλου και «τυφλώνεται», διώχνοντας τη λογική εκτίμηση των καταστάσεων.
Βέβαια δεν σημαίνει ότι ένα πάθος και μια ερωτική έλξη δεν μπορεί να εξελιχθεί ή και να περιέχει μέσα αγάπη. Η απάντηση θα μας δοθεί στην πορεία της σχέσης, όπου θα δούμε τα ελαττώματα του άλλου και θα διαπιστώσουμε αν όλο αυτό ήταν μια φούσκα πάθους και συναισθημάτων που απλά μας τελείωσε, ή έχει και συνέχεια γιατί επιθυμούμε να κρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μας.

Η εμμονική σκέψη. Η εμμονική σκέψη διαφέρει από την αγάπη καθώς το άτομο δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο πέρα από το πρόσωπο που επιθυμεί και γίνεται εξαρτημένο από το άτομο αυτό. Πολλές φορές οι συμπεριφορές του είναι υπερβολικά διεκδικητικές, έχει ανάγκη να ασκεί έλεγχο γιατί δεν μπορεί να σταματήσει τη σκέψη του, η οποία τον παραπλανεί συνεχώς.Καταλήγει να χάσει την ατομικότητα του και να μην μπορεί να δει καν τις υπερβολές και την πλάνη του.

Ο έρωτας χωρίς ανταπόκριση. Ο έρωτας χωρίς ανταπόκριση, πάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αγάπη, γιατί μπορεί όλο αυτό που μας συμβαίνει να έχει ισχύ μόνο επειδή βιώνουμε την απόρριψη και προσπαθούμε ολοένα να βγούμε νικητές. Η σκέψη μας έχει εμμονικά στοιχεία και όλη μας η ζωή κινείται από το να ευχαριστήσουμε και να κερδίσουμε το άτομο αυτό. Πολλές φορές και με δόλιο τρόπο, αρκεί να επιτύχουμε το σκοπό μας.

Καπετανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος
Συμβουλευτική σχέσεων, οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική εφήβων

psychologist.com.gr