Γιατί ορισμένα άτομα επιδιώκουν την κοινωνική δέσμευση και τη φιλία ενώ άλλα αποφεύγουν κάτι τέτοιο; Αυτό φαίνεται πως εξαρτάται από την έκφραση και την αλληλουχία δύο γονιδίων στο σώμα μας.

Μια ομάδα ερευνητών από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (NUS) βρήκε ότι τα γονίδια CD38 και CD157 που ρυθμίζουν την ωκυτοκίνη, την πιο σημαντική ανθρώπινη “κοινωνική” ορμόνη, συνδέονται με την κοινωνικότητα των νέων.

Διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί ενήλικες που έχουν υψηλότερη έκφραση του γονιδίου CD38 καθώς και κάποιες διαφορές στην αλληλουχία του γονιδίου CD157 είναι πιο φιλικοί και κοινωνικά έμπειροι από άλλους. Έχουν πιο στενούς φίλους και δείχνουν μεγαλύτερες κοινωνικές δεξιότητες.

Τα γονίδια CD38 και CD157 ρυθμίζουν την απελευθέρωση της ωκυτοκίνης, την ορμόνη που εμπλέκεται στις πρωτογενείς κοινωνικές συμπεριφορές, όπως η δέσμευση των ζευγαριών, το ζευγάρωμα και η ανατροφή των παιδιών, αλλά και σε πιο εξελιγμένες συμπεριφορές όπως η ενσυναίσθηση, η εμπιστοσύνη και η γενναιοδωρία.

Αυτή η νέα μελέτη γονιδιακής έκφρασης υποστηρίζει την αυξανόμενη σημασία του δικτύου της ωκυτοκίνης στη διαμόρφωση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για την οικοδόμηση φιλίας.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Psychoneuroendocrinology.

Η μελέτη διεξήχθη από τον καθηγητή Richard Ebstein και την μεταπτυχιακή φοιτήτρια NUS, Anne Chong, από το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών του NUS, μαζί με τον καθηγητή Chew Soo Hong από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και τον καθηγητή Lai Poh San από το Τμήμα Παιδιατρικής στο NUS.

Σύνδεση ωκυτοκίνης και κοινωνικών δεξιοτήτων
Οι επιστήμονες μελέτησαν πάνω από 1.300 υγιείς νέους Κινέζους ενήλικες στη Σιγκαπούρη σε μη κλινικό περιβάλλον. Διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης του γονιδίου CD38 και της αλληλουχίας του γονιδίου CD157. Τα δύο γονίδια εμπλέκονται στον αυτισμό και τις κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου. Ερωτηματολόγια αξιολόγησαν τη συνολική ικανότητα των συμμετεχόντων στις κοινωνικές σχέσεις.
«Πιστεύουμε ότι η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων καταγράφει περισσότερες πληροφορίες από τις απλές δομικές μελέτες της αλληλουχίας του DNA, δεδομένου ότι είναι η έκφραση των γονιδίων που τελικά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα γονίδιο επηρεάζει τα γνωρίσματά μας. Η ομάδα μας μελέτησε το δίκτυο της ωκυτοκίνης σε σχέση με τις κοινωνικές δεξιότητες και τις φιλίες», δήλωσε ο καθηγητής Ebstein.

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με υψηλότερη έκφραση CD38 έχουν πιο στενούς φίλους και αυτή η συσχέτιση παρατηρήθηκε πιο συχνά στους άνδρες συμμετέχοντες σε σχέση με τις γυναίκες. Οι άνδρες με τις υψηλότερες εκφράσεις του γονιδίου επέδειξαν μεγαλύτερη κοινωνικότητα, προτίμηση κοινωνικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τις μοναχικές δραστηριότητες, και καλύτερη επικοινωνία και δεξιότητες που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση.

http://www.healthyliving.gr/2017/09/11/filia-gonidia-okytokin-7/